Image

Çevre / OHS&S Politikası

Ülkemizdeki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymak

Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak

Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak

Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak

Çalışanlar ve tedarikçilere sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek

Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak

Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi ve OHS&S 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir.

Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:

  • Kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemlerin alınması
  • Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek
  • Çalışanları eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek
  • Enerji kullanımı verimliliğini arttırmak
  • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bertarafını sağlamak
  • Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda tasnifleyerek dönüşüm miktarını arttırmak