Image

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemimiz ile kazandıklarımız:

Ulusal ve Uluslararası şartlara uyum

Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin arttırılması ve verimliliğin arttırılması

Mevcut ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılıyabilmelerine engel olmadan karşılıyabilmek

Üretim süreci içerisinde, her koşulda çalışmalarımızı çevre bilinci ile sürdürüyoruz. Onaylı yönetim sistemimiz ile çevreci bir matbaayız.