Image

FSC®

.

 

 

 

 

 

 

 

 

FSC® - Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri ile kazandıklarımız:

Tüketici güvenini arttırma

Güçlü ayırt edebilme yetisiyle pazarlara daha kolay erişim

Orman kaynaklarını koruma

Marka  imajımızı iyileştirme

.