Image

Kalite Yönetim Sistemi

.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemimiz ile kazandıklarımız:

 

Performans iyileştirmesi

Riskin etkili şekilde yönetimi

Müşterilerimiz için üretilen ürün veya sağlanan hizmetin kalite güvencesi

Olanaklar konusunda bir kültür uygulama esası

Kalite Hedeflerimizin nitelikleri:

. Belirli
. Ölçülebilir
. Ulaşılabilir
. Gerçekci
. Zamana bağlı

.