Image

OHS&S Yönetim Sistemi

.

ISO 18001:2007 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Yönetim Sistemimiz ile kazandıklarımız:

Çalışanlarımızın motivasyonun yükselmesi

Kaza risklerinin azalması

Personel önemini ve güvenlik gereksinimlerinin sürekli göz önünde tutulması 

Çağdaş bir imaj kazanılması

Küreselleşen dünyada rekabette fark yaratabilmek için en önemli sermayenin "insan" olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. İnsan sağlığı ve güvenliği için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz

.