İhracat ülke sayımız hızla artıyor, 14 ülke olduk.